Awizacja - ThePark

The Park Warszawa
Przejdź do treści
Poniższy, wypełniony formularz jest przyjmowany przez Zarządcę Nieruchomości / Obsługę techniczną najpóźniej 24h przed planowanym rozpoczęciem prac / wizji lokalnej. Dla usuwania awarii zgłoszenie na 2 godziny przed przyjazdem ekipy.

Wszelkie prace / naprawy / wizje lokalne mogą być prowadzone tylko na powierzchni wskazanego Najemcy / Pomieszczenia teletechnicznego / Trasy kablowej lub miejsc wskazanych w opisie.
Po zakończeniu prac / napraw / wizji należy zgłosić ten fakt pracownikowi WSFM (w godz. 07:00 - 18:00) lub ochronie (w godz. 18:00 - 07:00).

Wykonawca i jego pracownicy zawiadomią ochronę / monitoring o swojej obecności - ochrona lub pracownik WSFM dopuszcza do prac / wizji lokalnej / napraw wyłącznie po otrzymaniu mailowego zatwierdzenia od upoważnionych osób (administrator lub obsługa techniczna).
Zamknięcie pomieszczeń oraz zakończenie prac / wizji lokalnej / napraw może nastąpić jedynie pod nadzorem ochrony!

Prace głośne i nocne mogą być wykonywane w godzinach: Budynek B1 – B7 w godz. 18.00 – 7.00
Korzystanie z windy dla transportu jest możliwe: Budynek B1 – B7 w godz. 18.00 – 7.00
Podczas korzystania z windy należy zabezpieczyć do niej ścieżkę transportową!

Kierownik ekipy winien mieć wydrukowaną kopię awizacji, a wszyscy pracownicy dowód osobisty!

Koszt naprawy za wyrządzone szkody ponosi wykonawca.
W przypadku stwierdzenia szkód pracownik WSFM / ochrona sporządza protokół szkód na otrzymanym dokumencie.
Awizacja prac / wizji lokalnej / awarii (telekomunikacja)
Dane awizacji
 B1 - Krakowiaków 50 B7 - Krakowiaków 44
 B2 - Krakowiaków 32 B8 - Krakowiaków 38
 B3 - Krakowiaków 48 B9 - Krakowiaków 42
 B4 - Krakowiaków 34 B10 - Krakowiaków 40
 B5 - Krakowiaków 46 Pomieszczenia telekom.
 B6 - Krakowiaków 36Lista pracownikówPotwierdzenie

Po wypełnieniu co najmniej wymaganych pól (*) i potwierdzeniu warunków dostępu oraz przekazywanych danych poprzez kliknięcie "Akceptuję" niniejszy formularz zostanie wysłany do zatwierdzenia przez administratora lub obsługę techniczną obiektu.
Po otrzymaniu e-maila zatwierdzającego należy go wydrukować wraz z wprowadzonymi danymi i okazać na żądanie obsługi technicznej / ochrony.

Krakowiaków 50
02-255 Warszawa
Poland Business Park XIII Sp. z o.o.
Zajęcza 2B,
00-351 Warszawa
The Park Warszawa
Projekt i nadzór: TKM Serwis s.c.
Wróć do spisu treści